Bli medlem

Niejda är en förening för samiska tjejer och kvinnor i hela Sápmi. Vi har ingen åldersgräns.

 

Ny medlem

Registrera dig här för att bli medlem i föreningen Niejda! Det kostar 50 SEK :-) Vi hör av oss så snart vi har något på gång. Säg till om du vill vara med i att arrangera saker framöver också!

Čalit iežat miellahttun dáppe, jus áiggut šaddat miellahttu Niejda searvvis! Miellahttuvuohta lea 50 ruvnnu :-) Mii addit dieđu go mis leat doalut. Ahte dieđu jus áiggut mielde veahkkin lágidit doaluid!

Tjaelieh dahkoe jis sïjhth lïhtsegem sjïdtedh Niejda organisasjovnese! Maaksa 50 krovnah jih dle åadtjoeh båetije deahpadimmiej meatan årrodh.  :-) Mijjieh bïeljielibie båetije deahpadimmiej bijre. Soptsesth mijjine jis datne sïjhth viehkiehtidh öörnedehtedh.

Betalning

Medlemsavgiften för 2017 är 50 SEK. Det finns olika sätt att betala in medlemsavgiften beroende på vilken land bor i. Kom ihåg att skriva ditt namn när du betalar.

SVERIGE / SVIERIK / SVEERJE

  • Swish 1230801837
  • Banköverföring Nordea PG: 773156 – 5

NORGE / VUODNA / NÖÖRJE

  • Banköverföring Nordea
  • IBAN: SE03 9500 0099 6026 0773 1565
  • BIC-kod: NDEASESS

FINLAND / SUOBMA / SÅEVMIE

  • Banköverföring Nordea
  • IBAN: SE03 9500 0099 6026 0773 1565
  • BIC-kod: NDEASESS

 

 

 

 

Comments are closed.