6 – fler fina tankar å tips!

 • Fråga: Hur hanterar Niejda eventuella tunga situationer/frågor bland mentorer och chicks?
 • De svarar att de inte arbetar problembaserat. Niejda ser och bekräftar det som händer eller sägs men eftersom Niejda inte bedriver någon terapi eller stödverksamhet kan de istället informera om alternativen, nummer att kan och människor att kontakta. Niejda har en krisplan och stöd för deltagarna.
 • Hur gör vi nu och kan vi vända på problemet till motsatsen? Även om vi har oenigheter/konflikter, kan vi mötas på en gemensam plattform och försöka byta perspektiv.
 • Hur engagerar man unga som känner så pass mycket ansvar och skyldighet att påverka att det till slut enbart blir en börda som de helst undviker? Hur hitta drivkraften?
 • Sök det lustfyllda! Skapa plattformer och arenor där unga människor får en röst och ett utlopp för sina kreativa idéer.
 • Att gå direkt på sakfrågan kan skapa hinder för att komma vidare. Hitta andra ingångar för att inte döda diskussionen/syftet.
 • Låta problemen ta plats, om det finns möjlighet till lösning och utveckling.
 • Undersök vilka metoder som fungerar för just er målgrupp, möjligheter och problem.
 • Använda Niejdas metoder i andra sammanhang/forum – om man utgår från ett ickeproblembaserat perspektiv kan man mötas på nya sätt, även i svårare frågor och konflikter.
 • Maktstrukturer, synliggörande av metoder och exempelvis härskar/bekräftartekniker
 • Fundera på vilket sätt man använder sitt ledarskap.
 • Sätta grundreglerna INNAN man påbörjar projekt
 • Vad är det som gör att folk tycker att det är värt att komma till möten, diskussioner eller evenemang?
 • Kan man locka människor till engagemang om man visar på möjligheterna istället för svårigheterna?
 • Vad är lustfullt för olika personer? Går det att väva samman så att det passar en större grupp?
 • Fokusera på de människor som faktiskt kommer och engagerar sig, istället för de som aldrig dyker upp.
 • Metoder för att göra projektet tillgängligt för deltagarna – möjligheter att förändra, påverka, komma med idéer.
 • Hitta nya sätt att engagera människor (dörrknackning, installationer)
 • Dags att tänka i nya banor vad gäller konferenser och möten. Bra med konkreta tips om exempelvis Dropbox, Skype, Google Documents.
 • Att använda projektet inte bara som ett mentorprogram, utan också skapa nya mötesplatser och plattformar.
 • Generation – vilka åldersgrupper använder man sig av i mentor-chicksrelationen?
 • Mentorskap för mödrar, mor- och farmödrar, Mums in Sápmi!
 • Liknande projekt där peppträffen inte är en viktig del alternativt ingen del alls, utan där fokus ligger på mentorskapet.
 • Hur kan man använda samiska kvinnor som inte har samma möjlighet att träffas på till exempel peppträffar, men ändå har enorma kunskaper att ge?
 • Viktigt att ha utrymme för projektledare att vara tillgängliga för frågor.
I kategori Inspiration. permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*