5 – feedback & feta tips

Erika Jonsson och Lina Olofsson. Foto: Anna-Maria Fjellström

Här är åsikter, frågor, positiva kommentarer och feedback från de som deltog under dagen:

 • Bra att sprida sina kunskaper och erfarenheter till alla på en sån här träff. Goda råd ska inte vara dyra.
 • Längtan efter att själv få delta i fortsättningen av Niejda.
 • Det fina med att man låtit projektet vara levande och tillåtits förändras med tiden, som en organisk process.
 • Lust kontra fokus ger resultat.
 • Frågor gällande möten med nätverk för romska kvinnor samt andra nationella minoriteter – likheter/skillnader mellan grupperna.
 • Igenkännande av problemet med att ständigt tvingas/vara skyldig att representera något – familj, språk, bakgrund.
 • Positiv fokus – möjligheter istället för skyldigheter
 • Öppenheten inför varandra som projektledare men också gentemot deltagarna under projektets gång.
 • Stoltheten över att vara mamma till den här generationen samiska ungdomar.
 • Styrkan i att plocka delar och idéer – allmänmänskliga frågor, som går att använda i andra grupper/forum
 • Proaktivitet – agera, inte reagera
 • Att man börjat med att formulera sin egen ståndpunkt, vad har man för möjligheter?
 • Viljan att sprida kunskapen om Anna-Maria och Ylvas arbetssätt. Viktigt inom Sápmi där området är stort och möjligheten till att träffas kan vara svårare, dock inte ett problem.
I kategori Aktiviteter. permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*