4 – så väljer vi att leda

Per Jonas Partapuoli och Elfrida Bergman. Foto: Anna-Maria Fjellström

Att leda projekt

Under projektets gång har Niejda försökt utarbeta bra metoder för projektledarnas arbetssätt.  De har pratat om visoner och hur de bäst kan nå dem. Ett sätt för projektledarna har varit att definiera vilka värderingar de arbetar utifrån.

Ylva och Anna-Maria har gemensamt diskuterat och kommit fram till sex värderingar som de utgår ifrån i sitt arbete med Niejda. De är båda två helt eniga i att man inte kan driva projekt bara för att de är roliga, det måste finnas en mening och ett syfte för att man inte ska bränna ut sig eller intresset ska avta.

För att ett sådant här projekt ska kännas äkta för deltagarna bör det vara roligt och lustfullt att driva projektet, säger Anna-Maria. Det är dock viktigt att man som initiativtagare och projektledare känner att det man gör också är meningsfullt och utvecklande.

Ylva och Anna-Maria delar med sig av sina övriga arbeten som både anställda och egna företagare, hur det i sin tur påverkat deras möjligheter att driva detta projekt gemensamt. Då man inte haft eller har möjlighet att alltid befinna sig på ett kontor tillsammans, och de bestämde sig för att de möjligheterna i det istället för hinder. De har använt sig av bland annat Dropbox, Skype och Google Documents.

Det finns en önskan hos deltagarna på redovisningsträffen att Ylva och Anna-Maria ska formalisera sina arbetsmetoder för att sedan göra dem tillgängliga för andra.

Ylva och Anna-Maria pratar om hur de funderat kring hur de använder den maktposition som uppkommer i rollen som projektledare. Vad väljer de att berätta om sig själv och det de gör? Vilken roll vill de ha som ledare i en grupp? Hur utvecklar de en plattform som passar de som leder och driver projekt nu och i framtiden? Hur fungerar de som förebilder.

Under projekttiden har Ylva och Anna-Maria tagit hjälp av konsulter med olika kompetenser för att utveckla Niejda på bästa sätt. Henrik JohanssonViviann Labba, United Sisters och referensgruppen (1 & 2) är exempel på konsulter som Niejda har anlitat.

I kategori Aktiviteter. permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*