3 – basic facts

Janiche Opsahl och Ellen Blind. Foto: Anna-Maria Fjellström

Peppträffarna – stärka och lyfta i grupp

Niejda har arrangerat fyra peppträffar på olika platser i Sápmi. Varje peppträff har arbetat utifrån olika teman med målsättningen att det är frågor som ska berör samtliga deltagare oavsett ålder och förkunskap.

Teman för peppträffarna har varit

  • Självförtroende och självkänsla
  • Härskar- och bekräftartekniker
  • Drömmar – Du kan vara vad du vill!
  • Ledarskap

Under peppträffarna klev mentorerna och chicksen ur sina mentorpars-roller och var deltagare, där gruppen var det primära. Peppträffarna leddes av Ylva och Anna-Maria tillsammans med föreläsare och andra inspiratörer utifrån. Varje träff innehöll också någon form av fysisk aktivitet, som ett komplement till de workshops och föreläsningar som skedde under dagen.

Peppträffarna har varit en stor och viktig del i projektet. Målsättningen har varit att deltagarna ska få vara tillsammans i en stark och trygg grupp där man haft möjlighet att vara den man är, oavsett vilket bagage man kommer med.

Niejda har varit tydliga med att vi under träffarna arbetar för att alla ska känna sig delaktiga, sedda och bekräftade. Detta är något deltagarna har haft tillfälle att öva på i samband med exempelvis workshopen om bekräftartekniker.

Vid pilotprojektets slut använde man sig av konsultbyrån Sirkla som gjorde intervjuer med deltagarna och arbetade fram en utvärdering.

Niejda i framtiden

Pilotprojektet ägs av den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra i samarbete med Barents Regionala Ungdomsråd. Pilotprojektet har drivits med stöd av Allmänna arvsfonden och Ungdomsstyrelsen. Nu söker Ylva och Anna-Maria fortsatt finansiering för ett treårigt Niejda – Chicks in Sápmi.

Under redovisnings- och inspirationsträffen diskuterar vi konkreta sätt att söka finansiering. När Ylva och Anna-Maria själva sökte projektstöd började de med att skriva en projektplan som bland annat publicerades på bloggen och skickades ut till olika personer för att få feedback. Ett bra sätt att få in idéer för hur projektet ska se ut.

Att tro på sin idé och framförallt tro på att den är genomförbar är en förutsättning för att det ska bli trovärdigt för finansiären.

I kategori Aktiviteter. permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*