1 – syfte och sånt

Lena Huss, Nik Märak och Janiche Opsahl. Foto: Anna-Maria Fjellström

”Man ska börja med lust – det är först då man sprider ringar på vattnet.”

- Nik Märak

 Syftet med denna träff var att presentera Niejda – Chicks in Sápmi från första tanke till vad projektet är idag. Ylva och Anna-Maria ville också inspirera och reflektera över hur pilotprojektets metoder kan användas i det egna projektet och spridas till andra organisationer och föreningar som gör liknande projekt. Projektets förhoppning är att inspirera deltagarna genom att lyfta några exempel från året som gått.

Vad är Niejda – Chicks in Sápmi?

Anna-Maria och Ylva presenterar under förmiddagen projektet från hur idén föddes 2008 till där de befinner sig idag och planerna för Niejdas framtid. Under dagen återkommer de flera gånger till att de i projektet inte har arbetat utifrån problemfokus. Tyngden har legat på att stärka unga samiska tjejer både som individer genom mentorskapet och genom att skapa en trygg grupp med hjälp av peppträffarna.

Genom att använda sig av sociala medier (Facebook, Twitter, WordPress) har de låtit intresserade följa utvecklingen och gett deltagarna en plattform för att nå varandra.

I projektet har de gjort upp ett antal riktlinjer som de har jobbat utifrån, till exempel:

  • Det går att förbättra det samiska samhället även genom verksamhet utan problemfokus. Genom att stärka individer så får detta även effekter på det omgivande samhället.
  • Genom att se på möjligheter istället för problem kan man utveckla och skapa positiva förändringar.
  • Det är viktigt att få vara individ utan att ständigt behöva representera någonting, om det inte är självvalt. I Niejda är målsättningen att deltagarna inte ska behöva representera sin familj, sin sameby, tidigare eller pågående konflikter, bakgrund eller liknande. De strävar efter att skapa en miljö där deltagarna ”bara får vara”.
  • Arbeta med roliga lustfyllda metoder. Viktigt att under projektets gång undvika känslan av att sitta i skolbänken. Strukturer och rutiner har blandats med flexibilitet och möjlighet för deltagarna att själva vara med och påverka.


I kategori Aktiviteter. permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*