Tips till mentorerna

ViviAnn Labba gästbloggar hos oss, och här kommer hennes andra inlägg som är för alla, men speciellt riktat till mentorerna:

Mentor: Vad är det chicksen vill uppnå och ha ut av mentorskapet?

När samarbetet är igång och mentor och chicks har träffat eller talats vid en till två gånger och börjat lära känna varandra, då är det dags att ringa in behoven som chicksen har och skapa mål kring dessa behov.

Ju tydligare du förstår vilka behov chicksen har desto lättare kommer det vara för dig att vara en tillgång för dem. Lättast är att prata med chicksen om var de står och om det är något som de vill ha hjälp med. Ofta kan det vara så att det finns olika faktorer bakom som gör att de har velat ha en mentor och det är viktigt för dig att veta dessa.

Du vill använda en del av samtalet till att gräva fram så mycket information som möjligt. Ibland är det bra att anteckna detta, speciellt om du inte känner personen sen tidigare. Fråga om det är OK att du tar anteckningar. Säg att dessa enbart ska fungera som stöd för dig och att de kommer att förstöras direkt efter avslutat mentorskap. För du vill ju vara den bästa mentorn eller hur? Då kanske det inte är så lätt att minnas allt.

Syftet med att få fram så mycket information som möjligt är för att du ska kunna ringa in chicksens behov. Ofta kan man höra detta under samtalets gång och då kan du ställa klargörande frågor till chicksen för att kolla om det stämmer det som du har hört.

När väl behoven har ringats in så behöver ni prata om vilka mål som ska finnas under ert samarbete. Du kanske inte behöver använda ordet mål men det viktiga är att ni sätter en riktning för samarbetet som gör samarbetsprocessen lättare att genomföra.

En del tycker inte om att sätta mål och det som kan hända om du gör det, är att ni efter ett tag upplever att ni inte vet vad ni ska prata om, ni har inte klart för er vad som ska hända eller vad som egentligen är meningen med detta mentorskap.

Så mitt tips är att ringa in åtminstone ett mål som chicksen vill uppnå och som du kan hjälpa de att göra. Det kan vara konkreta mål som att ex. hitta ett sommarjobb men det kan också vara mål som är mer personliga som ex; att börja våga prata mer i grupp eller att de vill stärka sig själv och bara vara mera sig själv.

När ni sedan fått målen klara då är det så mycket enklare att rocka loss och prata på och umgås men att det är lätt att återkomma till den röda tråden och stämma av om ni är på rätt väg. Ibland får man också justera om målen för att de inte riktigt passade och det är helt OK.

Ibland är det dock inte så lätt att sätta mål. Då får du klura ut hur det är med chicksens motivation eller om det är så att de redan massa mål som de vill uppnå. Då kan ert mål bli ett för mycket.

Handlar det om avsaknad av motivation för att sätta mål, gräv lite för att få veta vad som ligger bakom detta. Det kan till exempel röra sig om någon sjukdom, problem hemma, med skola, pojkvän eller kompisar, osund hälsa och för lite motion. Det är de vanligaste skälen till låg motivation.

Handlar det om att de har för många saker på tapeten – så kanske det blir målet – att rensa lite i röran och få chicksen att förstå att de är OK fast de inte gör allt detta. Ibland kan detta med att göra många saker vara ett sätt att göra föräldrarna nöjda. Så var uppmärksam där.

Så träna både dig själv som mentor och dina chicks i att sätta mål och tänka i mål för att uppnå det som de vill lättare, snabbare och på ett riktat och roligt sätt.

Lycka till!

/ViviAnn Labba

ViviAnn Labba, lär ut coachande och lösningsorienterat förhållningssätt, utvecklar genom mentorskap och coaching ett gott inre och yttre ledarskap hos individer. Resultatet är att skapa framgångrika ledare såväl i arbetet som privatlivet, hos gammal som ung. Hon arbetar också med att hjälpa blivande och nuvarande entreprenörer att skapa bättre resultat i sina företag. Du kan läsa mer på: www.InspiraCoaching.se eller www.BusinessSmart.se

I kategori Gästblogg. permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*